Gainera, aurten Urbaser errausleak patrozinatzaile bihurtu dira. Aurpegia behar da!